Rekarnegymnasiet 3

Eskilstuna, Södermanlands län
O
Adress:
Krongatan 14
63223 ESKILSTUNA
E-post: rekarnegymnasiet@eskilstuna.se
Hemsida: http://www.eskilstuna.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Gymnasieskola/Rekarnegymnasiet/
Telefon arbete: 016-7101871

Program som skolan erbjuder

Inriktningar som skolan erbjuder
 • Anläggningsfordon
 • Anläggningsfordon, lärling
 • Husbyggnad
 • Husbyggnad, lärling
 • Mark och anläggning, lärling
 • Måleri, lärling
 • Plåtslageri, lärling
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Karosseri och lackering, lärling
 • Lastbil och mobila maskiner
 • Personbil
 • Transport
Inriktningar som skolan erbjuder
 • Kyl- och värmepumpsteknik, lärling
 • VVS, lärling