VO Vård- och omsorgsprogrammet

Snabbsök
Visa yrken där chansen att få jobb är:

Mycket god

God

Medelgod

Liten

Mycket liten

Sortera yrken

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Skötare inom psykiatrisk vård
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Undersköterska, Undersköterska daglig verksamhet, Undersköterska gruppbostad, Undersköterska hemsjukvård, Undersköterska hemtjänst, Undersköterska hemtjänst, Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende, Undersköterska sjukhus, Undersköterska särskilt boende, Undersköterska vårdcentral, Undersköterska äldreomsorg
Exempel på yrken inom gruppen:
Kriminalvårdare
Exempel på yrken inom gruppen:
Personlig assistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Elevassistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Optiker, Optikerassistent
Exempel på yrken inom gruppen:
Rekryt, Soldat/Sjöman

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Boendestödjare inom psykiatrisk vård och omsorg, Kvalificerad skötare inom psykiatrisk verksamhet, Skötare inom psykiatrisk verksamhet, Skötare inom psykiatrisk vård, Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg, Skötare pykiatri
Exempel på yrken inom gruppen:
Fotterapeut, Fotvårdsspecialist, Medicinsk fotterapeut
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Barnspecialistundersköterska, Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, Psykiatrispecialiserad undersköterska, Specialiserad undersköterska - demensvård, Specialistundersköterska - multisjukdom hos äldre, Specialistundersköterska - äldre, Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård, Specialistundersköterska Palliativ Vård och Omsorg, Specialistundersköterska akutsjukvård, Specialistundersköterska barn, Specialistundersköterska geriatrik, Specialistundersköterska med beroendekompetens, Specialistundersköterska neuropsykiatri, Specialistutbildad undersköterska kvalificerad sjukvård, Specialistutbildad undersköterska demens och äldrepsykiatri, Specialistutbildad undersköterska demensvård, Specialistutbildad undersköterska mångfaldskompetens och kulturell förståelse, Specialistutbildad undersköterska psykisk ohälsa, Specialistutbildad undersköterska äldrehälsa, Specialistutbildning undersköterskor äldres hälsa och ohälsa, Undersköterska inom hemtjänst och äldreboende, Undersköterska specialistkompetens demens
Exempel på yrken inom gruppen:
Personlig assistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Operationstandsköterska, Ortodontitandsköterska, Profylaxtandsköterska, Tandsköterska

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Polis
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Fysioterapeut, Sjukgymnast
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Operationssjuksköterska
Exempel på yrken inom gruppen:
Dietist
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Grundutbildad sjuksköterska, Mottagningssjuksköterska, Sjuksköterska, Sjuksköterska på vårdavdelning
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Geriatriksjuksköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Sjuksköterska inom äldrevård, Sjuksköterska äldrevård
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Psykolog, Psykolog - idrottsinriktning, Psykoterapeut
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Akutsjuksköterska, Ambulanssjuksköterska, Anestesisjuksköterska, Intensivvårdssjuksköterska, Narkossjuksköterska
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Brandman
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Psykiatrisjuksköterska, Sjuksköterska inom psykiatrisk vård, Specialistsjuksköterska - psykiatrisk vård
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Distriktssköterska
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Barnsjuksköterska, Neonatalsköterska, Sjuksköterska barnavårdscentral, Skolsköterska
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Barnmorska
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Receptarie
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Röntgensjuksköterska, Sjuksköterska inom diagnostisk radiologi
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Biståndsbedömare, Biståndshandläggare, Socionomyrken
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Biomedicinsk analytiker, Biomedicinsk analytiker - fysiologi, Biomedicinsk analytiker - klinisk fysiologi, Biomedicinsk analytiker - laboratoriemedicin, Cytodiagnostiker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Folkhälsopedagog, Folkhälsoplanerare, Folkhälsosamordnare, Folkhälsosekreterare, Folkhälsostrateg, Folkhälsoutvecklare, Folkhälsovetare, Folkhälsovetare - hälsoekonomi
Exempel på yrken inom gruppen:
Logoped
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i vård och omsorg, Gymnasielärare i yrkesämnen, Vårdlärare, Yrkeslärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Familjerådgivare, Kurator, Parrådgivare, Parterapeut, Partnerrådgivare, Relationskonsulent, Relationskonsult, Relationsrådgivare, Samborådgivare, Samtalsrådgivare, Separationsrådgivare, Sjukhuskurator, Skilsmässorådgivare, Skolkurator, Äktenskapsrådgivare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Arbetsterapeut
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Tandhygienist
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Frivårdsinspektör, Fältassistent, LSS-handläggare, Personligt ombud, Socialsekreterare, Socionom, Socionom - internationellt socialt arbete, Socionom -äldre och funktionshindrade, Socionomyrken

Se programmets inriktningar och kurser

Se vilka skolor som har Vård- och omsorgsprogrammet