NB Naturbruksprogrammet

Snabbsök
Visa yrken där chansen att få jobb är:

Mycket god

God

Medelgod

Liten

Mycket liten

Sortera yrken

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Maskinförare inom skogsbruk, Skogsmaskinförare, Skotarförare, Skördarförare
Exempel på yrken inom gruppen:
Manuell skogsarbetare, Skogsarbetare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Jakt- och viltvård, Jaktvårdare, Jaktvårdskonsulent, Länsjaktvårdare, Länsjaktvårdskonsulent, Viltmästare, Viltvård, Viltvårdare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Arbete med hundar, Djurskötare, Djurskötare inom lantbruk, Husdjurstekniker, Hästskötare, Hästskötare med inriktning mot ridning, Hästskötare med inriktning mot trav, Lantbruk - djur, Lantbrukare, Seminör

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Exempel på yrken inom gruppen:
Maskinförare, Maskinförare inom lantbruk
Exempel på yrken inom gruppen:
Driftledare Lantbruk
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Skogsplanerare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Djurskötare, Djurskötare inom lantbruk, Grisskötare, Ladugårdsförman, Ladugårdsskötare, Yrkesbiodlare

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola

Exempel på yrken inom gruppen:
Etologi och djurskydd
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Djurskyddsinspektör, Veterinär
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Skogsbruksrådgivare, Skogsingenjör, Skogsmästare, Specialister och rådgivare inom skogsbruk, Virkesköpare
Exempel på yrken inom gruppen:
Driftledare, Lantmästare
Exempel på yrken inom gruppen:
Jägmästare, Skogskonsulent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i yrkesämnen, Naturbrukslärare, Yrkeslärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Stallchef

Se programmets inriktningar och kurser

Se vilka skolor som har Naturbruksprogrammet