IN Industritekniska programmet

Snabbsök
Visa yrken där chansen att få jobb är:

Mycket god

God

Medelgod

Liten

Mycket liten

Sortera yrken

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Elektronikmontör, Elkraftsmontör, Kablagemontör, Montör, el-och teleutrustning
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Processoperatörer för kemisk industri
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Processoperatör
Exempel på yrken inom gruppen:
Grovplåtslagare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Verktygsmakare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Bilbyggare, Bilmontör, Chassimontör, Flygmotormontör, Fordonsmontör, Justerare, Montör, Motorinstallatör, Motormontör, Påbyggare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Internationell svetsare, Robotsvetsare, Rörsvetsare, Svetsare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
CNC-operatör, CNC-operatör metall, CNC-operatör, trä, Kantpressare, Tunnplåtslagare, Verkstadstekniker
Exempel på yrken inom gruppen:
Återvinningsarbetare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Verkstadsmekaniker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Automationstekniker, Produktionstekniker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Tunnplåtslagare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Lokreparatör, Maskinbyggare, Maskinmontör, Montör,maskiner, Resemontör, Underhållsmekaniker, Underhållstekniker, Vagnreparatör
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Fleroperationsmaskinoperatör, Maskinoperatör, Maskinoperatör, trä, Maskinoperatörer inom grafisk industri och pappersindustri , Maskinoperatörer inom gummi- och plastindustrin , Maskinoperatörer inom kemisk industri , Maskinoperatörer inom livsmedelsindustrin , Maskinoperatörer inom sten, cement och betongindustrin , Maskinoperatörer inom textilindustrin , Maskinoperatörer inom träindustrin, Maskinsnickare

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Avancerad CNC-tekniker med CAD, CNC -operatör, CNC och Robotoperatör, CNC-operatör, CNC-tekniker, CNC-tekniker - Blått certifikat, FMS-cell operatör, Kvalificerad CNC-tekniker , Kvalificerad verkstadstekniker, Produktionstekniker, Produktionstekniker med inriktning CNC och CAD-CAM Blått certifikat., Produktionstekniker och förbättringsledare CNC
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Kvalificerad svetsare inom energisektorn, Svetsansvarig, Svetsare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Automationstekniker, Kvalitetstekniker, Processtekniker, Produktions- och processtekniker, Produktionsledare, Produktionsledare, tillverkningsindustri, Produktionsplanerare tillverkande industri, Produktionsplanerare, produktionstekniker möbelindustrin, Produktionstekniker, Robottekniker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Verktygsmakare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Hydrauliktekniker, Hydraulsystemtekniker, Internationell Vindkraftstekniker kallt klimat, Maskinreparatör, Underhållstekniker

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Processoperatör
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Produktionstekniker
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i yrkesämnen, Yrkeslärare

Se programmets inriktningar och kurser

Se vilka skolor som har Industritekniska programmet