BF Barn- och fritidsprogrammet

Snabbsök
Visa yrken där chansen att få jobb är:

Mycket god

God

Medelgod

Liten

Mycket liten

Sortera yrken

Yrken efter gymnasiet

Det är viktigt att du väljer rätt inriktning och kurser på gymnasiet för att kunna börja jobba inom det yrke du är intresserad av. Fråga skolorna vilka inriktningar och kurser de erbjuder. Det finns ofta flera vägar till ett yrke och ibland behövs arbetslivserfarenhet, vidareutbildningar, prov eller certifieringar. Via branschorganisationer och yrkesnämnder kan du få veta mer om till exempel certifieringar.

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Väktare, Väktare och ordningsvakter
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Barnskötare, Barnskötare förskola
Exempel på yrken inom gruppen:
Personlig assistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Elevassistent, Elevassistent skola

Yrken efter yrkeshögskolan

Vilka utbildningar du kan gå på yrkeshögskolan beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Läs mer om yrkeshögskolans utbildningar på www.yrkeshogskolan.se

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Kvalificerad skötare inom psykiatrisk verksamhet, Skötare inom psykiatrisk verksamhet, Skötare inom psykiatrisk vård, Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg, Skötare pykiatri
Exempel på yrken inom gruppen:
Personlig assistent
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Elevassistent

Yrken efter högskolan

Vilka utbildningar du kan gå på universitet och högskolor beror bland annat på vilken inriktning och vilka kurser du valde på gymnasiet. Du kan få grundläggande behörighet till högskolan inom alla yrkesprogram, men tänk på att många högskoleutbildningar kräver särskild behörighet. Läs mer på www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola

Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Förskollärare, Förskollärare - yrkeserf inom förskoleklass, Förskollärare -interkulturell profil, Förskollärarprogrammet för barnskötare, Förskollärarutbildning, Musikprofil
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Folkhälsopedagog, Folkhälsoplanerare, Folkhälsosamordnare, Folkhälsosekreterare, Folkhälsostrateg, Folkhälsoutvecklare, Folkhälsovetare, Folkhälsovetare - hälsoekonomi
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Grundlärare - förskoleklass, grundskola 1-3, Grundlärare - årskurs 4-6, Bild, Grundlärare - årskurs 4-6, Idrott och hälsa, Grundlärare - årskurs 4-6, Musik, Grundlärare - årskurs 4-6, NO ämnen, Grundlärare - årskurs 4-6, SO ämnen, Grundlärare -årskurs 4-6, Grundlärare förskoleklass till årskurs 6, Grundlärare med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, Grundlärarutbildning - interkulturell profil, inriktning förskoleklass, årskurs 1-3, Grundskollärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Psykolog, Psykolog - idrottsinriktning, Psykoterapeut
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Närpolis, Polis
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Familjerådgivare, Kurator, Parrådgivare, Parterapeut, Partnerrådgivare, Relationskonsulent, Relationskonsult, Relationsrådgivare, Samborådgivare, Samtalsrådgivare, Separationsrådgivare, Sjukhuskurator, Skilsmässorådgivare, Skolkurator, Äktenskapsrådgivare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Gymnasielärare i yrkesämnen, Yrkeslärare
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Fritidspedagog, Fritidspedagog/Lärare i fritidshem, Grundlärare - fritidshem, Grundlärare - fritidshem, bild, Grundlärare - fritidshem, idrott och hälsa, Grundlärare - fritidshem, musik, Grundlärare - interkulturell profil, fritidshem, Grundlärare -fritidshem, Grundlärare förskoleklass till årskurs 6
Se prognos
Exempel på yrken inom gruppen:
Fältassistent, Personligt ombud, Socialsekreterare, Socionom, Socionom - internationellt socialt arbete, Socionom -äldre och funktionshindrade, Socionomyrken

Se programmets inriktningar och kurser

Se vilka skolor som har Barn- och fritidsprogrammet