YX Yrkesdansarutbildningen

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 500p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 1100p
Dansteknik för yrkesdansare
Dansträning för yrkesdansare 100
Klassisk balett 1a 200
Klassisk balett 1b 200
Modern nutida dans 1a 200
Modern nutida dans 1b 200
Dansteori
Dansteori 100
Konst och kultur
Konstarterna och samhället 50
Musik
Musik för yrkesdansare 50

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 600p
Dansgestaltning för yrkesdansare
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil klassisk balett 100
Dansimprovisation och komposition för yrkesdansare – profil modern nutida dans 100
Pas de deux/partnering 100
Repertoar för yrkesdansare 100
Scenisk verksamhet för yrkesdansare 100
Dansteknik för yrkesdansare
Dansteknik – breddning 100
Klassisk balett 2 200
Klassisk balett 3 200
Modern nutida dans 2 200
Modern nutida dans 3 200
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till yrket.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.