VO Vård- och omsorgsprogrammet

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 1100p
Hälsa
Hälsopedagogik 100
Medicin
Medicin 1 150
Människan
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri
Psykiatri 1 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2 50
Specialpedagogik
Specialpedagogik 1 100
Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100
Vård och omsorg
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 500p
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Gerontologi och geriatrik
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100
Äldres hälsa och livskvalitet 200
Hälsa
Ergonomi 100
Kost och hälsa 100
Mental träning 100
Hälsovård
Barnhälsovård 100
Friskvård och hälsa 100
Komplementärmedicin 100
Kost, måltid och munhälsa 100
It i vård och omsorg
It i vård och omsorg 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Matematik
Matematik 2a 100
Medicin
Medicin 2 100
Människan
Internationellt arbete 100
Människans säkerhet
Människans säkerhet 100
Pedagogik i vård och omsorg
Socialpedagogik 100
Vårdpedagogik och handledning 100
Programmering
Programmering 1 100
Psykiatri
Psykiatri 2 200
Rättspsykiatri 100
Samhällsbaserad psykiatri 100
Psykologi
Psykologi 2b 50
Sjukvård
Akutsjukvård 200
Barn- och ungdomssjukvård 200
Hemsjukvård 100
Palliativ vård 100
Räddningsmedicin 100
Specialpedagogik
Specialpedagogik 2 100
Svenska
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 3 100
Teknik i vård och omsorg
Teknik i vård och omsorg 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Vård och omsorg specialisering
Vård och omsorg – specialisering 50

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Vård- och omsorgsprogrammet