VF VVS- och fastighetsprogrammet

Fyra inriktningar

Fastighet

Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Kyl- och värmepumpsteknik

Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kylmontör eller kyltekniker.

VVS

Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Ventilationsteknik

Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning, injustering, funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning. Inriktningen leder till ger möjlighet till jobb som t.ex. ventilationstekniker.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Ellära
Praktisk ellära 100
Systemkunskap
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300p
Fastighet
Elektroteknik
Elkraftteknik 100
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning 100
Fastighetsservice
Fastighetsservice – byggnader 100
Kyl- och värmepumpsteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik 100
Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100
VVS
VVS – installation
Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
Värmeteknik 1 100
Ventilationsteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik 100
Ventilationsteknik
Luftbehandling 100
Ventilationsteknik – injustering 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 900p
Cad
Cad 1 50
Cad 2 50
Elektroteknik
Elkraftteknik 100
Elmätteknik
Elmätteknik 1 100
Energiteknik
Energiteknik 1 100
Energiteknik 2 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Fastighetsautomation
Fastighetsautomation 1 100
Fastighetsautomation 2 100
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning 100
Fastighetskommunikation 100
Informationsteknik i fastighetsförvaltning 100
Fastighetsservice
Fastighetsservice – VVS 100
Fastighetsservice – byggnader 100
Fastighetsservice – elarbeten 100
Fastighetsservice – ytor 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Industrirör svets VVS
VVS TIG-svetsning rör 100
VVS svets industrirör 200
Industrirörteknik
Industrirörteknik 1 100
Industrirörteknik 2 100
Industrirörteknik 3 200
Kyl- och värmepumpsteknik
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering 100
Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
Kyl- och värmepumpsteknik – installation 200
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100
Kyl- och värmepumpsteknik – service 200
Matematik
Matematik 2a 100
Mekatronik
Mekatronik 1 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Programmering
Programmering 1 100
Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer 100
Sprinklerteknik
Sprinklerteknik 1 100
Sprinklerteknik 2 100
Systemkunskap
Injusteringsteknik 100
Teknisk isolering
Brand- och ljudisolering 200
Industriisolering 200
Kondensisolering 100
VVS-isolering 100
Ytbeklädnad – grund 200
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
VVS – installation
Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
Sanitetsteknik 2 100
VVS gassvetsning rör 100
VVS svets och lödning rör 100
VVS-teknik 200
Värmeteknik 1 100
Värmeteknik 2 100
Ventilation – installation
Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100
Ventilation – plåtslageri
Ventilationsplåtslageri 1 100
Ventilationsplåtslageri 2 200
Ventilationsteknik
Luftbehandling 100
Luftbehandlingsanläggningar 200
Luftbehandlingssystem 100
Luftströmning 200
Ventilationsteknik – injustering 100
Växtkunskap
Växtkunskap – fastighetsskötsel 100
Yttre miljö
Yttre miljö – anläggningar 100
Yttre miljö – maskiner och verktyg 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har VVS- och fastighetsprogrammet