UX Utbildningen samiska näringar

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 1100p
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Moderna språk 300
Naturguidning
Naturguidning 1 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2 50
Rennäring
Renen och dess naturmiljö 1 100
Renen och dess naturmiljö 2 100
Samernas kultur och historia
Samernas kultur och historia 100
Samisk mat och matkultur
Samisk mat och matkultur 100
Samiskt hantverk
Samisk hantverkskultur 50
Samiskt hantverk 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 500p
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 100
Naturguidning
Naturguidning 2 200
Rennäring
Renen och rennäringen 1 100
Renen och rennäringen 2 100
Reseproduktion och marknadsföring
Hållbar turism 100
Samiskt hantverk
Samiskt hantverk 2 100
Samiskt hantverk 3 100
Samiskt hantverk 4 100
Samiskt hantverk 5 100
Skog, mark och vatten
Jakt och viltvård 1 100
Skogsmaskiner
Terrängtransporter 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till yrket.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.