TX Tågteknikutbildningen

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 900p
Cad
Cad 1 50
Driftsäkerhet och underhåll
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik 100
Elektronik – spårfordon
Elektronik – spårfordon 100
Ellära – spårfordon
Ellära – spårfordon 1 100
Ellära – spårfordon 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1 100
Spårfordon
Spårfordon – grund 150
Verkstad – spårfordon
Verkstad – spårfordon 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 700p
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Datorsystem – spårfordon
Programmerbara datorsystem – spårfordon 200
Elkraft och traktion – spårfordon
Elkraft och traktion – spårfordon 150
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Matematik
Matematik 2a 100
Svenska
Svenska 2 100
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100
Systemteknik – spårfordon
Systemteknik – spårfordon 150
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon
Trafikövervakning och signalsystem – spårfordon 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till yrket.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.