TE Teknikprogrammet

Fem inriktningar

Design och produktutveckling

Du lär dig om design och produktutveckling med fokus på datorstyrd design och konstruktion.

Informations- och medieteknik

Du lär dig om teknik för information, kommunikation och olika medier som datorkommunikation, programmering, digitala medier och webbutveckling.

Produktionsteknik

Du lär dig om produktion och företagande som automation och styrning av produktionslinjer.

Samhällsbyggande och miljö

Du lär dig om samhällsbyggande, miljö och arkitektur där teknik är lika viktigt som ekologi, utseende och ekonomi.

Teknikvetenskap

Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 1100p
Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100
Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Fysik
Fysik 1a 150
Kemi
Kemi 1 100
Teknik
Teknik 1 150

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300p
Design och produktutveckling
Bild
Bild och form 1a1 50
Cad
Cad 1 50
Design
Design 1 100
Konstruktion
Konstruktion 1 100
Informations- och medieteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Programmering
Programmering 1 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100
Produktionsteknik
Mekatronik
Mekatronik 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1 100
Samhällsbyggande och miljö
Arkitektur
Arkitektur – hus 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Samhällsbyggande
Byggnadsverk 100
Teknikvetenskap
Fysik
Fysik 2 100
Matematik
Matematik 4 100
Teknik
Teknik 2 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 400p
Animation
Animation 1 100
Arkitektur
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Bild
Bild 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Form 100
Biologi
Biologi 1 100
Biologi 2 100
Bioteknik 100
Cad
Cad 1 50
Cad 2 50
Cad 3 50
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Datorteknik 1a 100
Digital kommunikationsteknik 100
Datorstyrd produktion
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Design
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Driftsäkerhet och underhåll
Underhåll – driftsäkerhet 100
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Mikrodatortillämpningar 100
Ellära
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Energiteknik
Energiteknik 1 100
Engelska
Engelska 7 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Eventteknik
Eventteknik 100
Ljudproduktionsteknik 100
Ljus- och bildproduktionsteknik 100
Fartygsteknik
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1 100
Filosofi
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Flygyrkesteknik
Aerodynamik 100
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1 100
Fysik
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Geografi
Geografi 1 100
Geografiska informationssystem 100
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1 100
Gränssnittsdesign
Gränssnitt 3D 100
Gränssnittsdesign 100
Historia
Historia 1a2 50
Historia 2a 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Industriautomation
Robotteknik 100
Industritekniska processer
Industritekniska processer 1 100
Industritekniska processer 2 100
Laboratorieteknik 200
Kemi
Kemi 2 100
Konst och kultur
Kultur- och idéhistoria 100
Konstruktion
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Ljudproduktion
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Matematik
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Medicinsk teknik
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Medieproduktion
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Mekatronik
Mekatronik 1 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Musik
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Människan i industrin
Människan i industrin 1 100
Människan i industrin 2 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering 100
Nätverksteknik
Nätverksadministration 100
Nätverksteknik 100
Nätverksteknologier 100
Pedagogik
Kommunikation 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Processautomation
Processmätteknik 1 100
Processreglering 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap 1 100
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling
Produktutveckling 1 100
Produktutveckling 2 100
Programmering
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Samhällsbyggande
Byggnadsverk 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100
Sammanfogningsteknik
Svets grund 100
Svenska
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Systemkunskap
Systemuppbyggnad 100
Teater
Ljud och ljus 100
Teknik
Teknik 2 100
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation 100
Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

Programfördjupningar ger möjlighet till bredd och specialisering. Hör med skolan vilka kurser de erbjuder.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Teknikprogrammet