SX Sjöfartsutbildningen

Två inriktningar

Däck

Du lär dig om drift och underhåll av fartygets däck. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel matros.

Maskin

Du lär dig om drift och underhåll av fartygets maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som till motorman och fartygselektriker.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 500p
El- och verkstadsteknik
El- och verkstadsteknik 100
Fartygsteknik
Lasthantering och passagerarsäkerhet 100
Sjöfartssäkerhet
Grundläggande säkerhet 100
Säkerhet och miljö 200

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 600p
Däck
Däckstjänst
Däckstjänst 1 300
Däckstjänst 2 300
Maskin
Maskintjänst
Maskintjänst 1 300
Maskintjänst 2 300

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 500p
Driftsäkerhet och underhåll
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Däckstjänst
Däckstjänst 1 300
Fartygsbefäl 100
Radiokommunikation till sjöss 50
Elektroteknik
Elektromekanik 100
Elkraftteknik 100
Ellära
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Praktisk ellära 100
Energiteknik
Energiteknik 1 100
Energiteknik 2 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Fartygsteknik
Skeppsteknik 50
Fysik
Fysik 1b1 100
Fysik 1b2 50
Installationsteknik
Elinstallationer 200
Larm och säkerhetsteknik
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem 100
Maskintjänst
Maskinbefäl 100
Maskintjänst 1 300
Matematik
Matematik 2a 100
Mekatronik
Mekatronik 1 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Plåtslageriteknik
Plåtslageri – svetstekniker 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1 100
Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1 100
Svets grund 100
VVS – installation
VVS svets och lödning rör 100
Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till yrket.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.