SA Samhällsvetenskapsprogrammet

Tre inriktningar

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Medier, information och kommunikation

Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia
Historia 1b 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100
Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 300p
Filosofi
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi
Psykologi 1 50

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 350 - 450p
Beteendevetenskap
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Pedagogik
Kommunikation 100
Psykologi
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100
Sociologi
Sociologi 100
Medier, information och kommunikation
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi
Psykologi 2a 50
Samhällsvetenskap
Geografi
Geografi 1 100
Historia
Historia 2a 100
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 300 - 400p
Animation
Animation 1 100
Animation 2 100
Bild
Bild 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1b 100
Form 100
Biologi
Biologi 1 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Engelska
Engelska 7 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1 100
Film- och tv-produktion 2 100
Filmproduktion 100
Manus för film och tv 100
Tv-produktion 100
Filosofi
Filosofi 2 50
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Geografi
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Geografiska informationssystem 100
Grafisk kommunikation
Grafisk illustration 100
Grafisk illustration i pixelgrafik 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100
Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign 100
Historia
Historia 2a 100
Historia 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Juridik
Rätten och samhället 100
Konst och kultur
Film- och tv-kunskap 100
Konstarterna och samhället 50
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Ljudproduktion
Film- och interaktiv ljudproduktion 100
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Radioproduktion 100
Matematik
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och information 1 100
Journalistik, reklam och information 2 100
Textkommunikation 100
Medieproduktion
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 2 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Musik
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Naturkunskap
Naturkunskap 2 100
Pedagogik
Barns lärande och växande 100
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Programmering
Programmering 1 100
Psykologi
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Samhällskunskap
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Ungdomskulturer 100
Svenska
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Utställningsdesign
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

Programfördjupningar ger möjlighet till bredd och specialisering. Hör med skolan vilka kurser de erbjuder.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Samhällsvetenskapsprogrammet