RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Tre inriktningar

Bageri och konditori

Du lär dig om hantverket inom bageri och konditori. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bagare och konditor.

Färskvaror, delikatess och catering

Du lär dig om livsmedel, försäljning, råvaruurval, tillagning, drycker, dukning och uppläggning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. butikssäljare inom färskvaror och delikatess.

Kök och servering

Du lär dig om matlagning i restaurang, om servering och om bararbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. kock, servitris eller servitör.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Hygienkunskap
Hygien 100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Måltids- och branschkunskap
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
Service och bemötande
Service och bemötande 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300 - 600p
Bageri och konditori
Bageri- och konditorikunskap
Bageri 1 100
Choklad och konfektyr 100
Konditori 1 100
Färskvaror, delikatess och catering
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 2 100
Mat och butik
Mat och butik 1 100
Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination 100
Service och bemötande
Service och bemötande 2 100
Kök och servering
Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination 100
Matlagningskunskap
Matlagning 1 100
Serveringskunskap
Servering 1 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 600 - 900p
Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och upplevelser 100
Besöksnäringen 100
Bageri- och konditorikunskap
Bageri 1 100
Bageri 2 200
Bageri 3 100
Bageri 4 100
Bageri – specialisering 100
Choklad och konfektyr 100
Konditori 1 100
Konditori 2 200
Konditori 3 100
Konditori 4 100
Konditori – specialisering 100
Charkuterikunskap
Charkuteri 1 100
Charkuteri 2 100
Charkuteri 3 200
Charkuteri 4 100
Charkuteri – specialisering 100
Dryckeskunskap
Barteknik 100
Drycker 100
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Drycker – specialisering 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Telefon- och internetservice 100
Handel
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Konferens och evenemang
Konferens och evenemang 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 2 100
Mat och butik
Mat och butik 1 100
Mat och butik 2 100
Mat och butik – specialisering 100
Mat och dryck i kombination
Mat och dryck i kombination 100
Matlagningskunskap
Matlagning 1 100
Matlagning 2 200
Matlagning 3 200
Matlagning 4 200
Matlagning – specialisering 100
Specialkoster 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Programmering
Programmering 1 100
Reception
Logi 100
Serveringskunskap
Arrangemang 100
Frukost och bufféservering 100
Matsalshantverk 100
Servering 1 100
Servering 2 200
Servering – specialisering 100
Service och bemötande
Service och bemötande 2 100
Styckningskunskap
Finstyckning 100
Styckning 1 100
Styckning 2 100
Styckning 3 200
Styckning 4 100
Styckning – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Restaurang- och livsmedelsprogrammet