NB Naturbruksprogrammet

Fyra inriktningar

Djur

Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. arbete med hundar, djurskötare inom lantbruk, djurvårdare eller hästskötare med inriktning mot ridning eller trav.

Lantbruk

Du lär dig om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik, produktion av tjänster och lantbrukets betydelse för utvecklingen av landsbygden. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. landsbygdstjänster, lantbruk med inriktning mot maskiner, djur eller växtodling.

Skog

Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. jakt och viltvård, naturguidning, skogsmaskinförare eller skogsvårdare.

Trädgård

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Du lär dig också biologi, teknik och ekonomi. Inriktningen ger möjlighet till jobb med t.ex. skötsel av utemiljöer, trädgårdsanläggning, trädgårdsodling - friland eller växthus.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Biologi
Biologi 1 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Naturbruk
Naturbruk 200

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300p
Djur
Biologi – naturbruk
Djurens biologi 100
Djur
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Lantbruk
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi 100
Djur
Djuren i naturbruket 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap 100
Skog
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi 100
Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Skog, mark och vatten
Mångbruk av skog 100
Trädgård
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap 100
Växtkunskap
Växtkunskap 1 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 900p
Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och upplevelser 100
Besöksnäringen 100
Arkitektur
Arkitektur – rum 100
Biodling
Biodling 100
Biologi – naturbruk
Bevarandebiologi 100
Biologi – naturbruk – specialisering 100
Djurens biologi 100
Marken och växternas biologi 100
Design
Design 1 100
Djur
Djur i zoohandel 200
Djur – specialisering 100
Djuren i naturbruket 100
Djurhållning 100
Sällskapsdjur 1 100
Sällskapsdjur 2 100
Djur för forskningsändamål
Djur för forskningsändamål 200
Djurparksdjur
Djurparksdjur 1 100
Djurparksdjur 2 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1 100
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 200
Energiteknik
Förnybar energi 100
Fordon och redskap inom naturbruk
Fordon och redskap 100
Fysik
Fysik 1b1 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 100
Geografi
Geografi 1 100
Hundkunskap
Hundkunskap 1 100
Hundkunskap 2 100
Hundkunskap 3 100
Träning av hund 100
Hygienkunskap
Hygien 100
Hästkunskap
Hästkunskap 1 100
Hästkunskap 2 100
Hästkunskap 3 100
Kemi
Kemi 1 100
Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 1 100
Lantbruksdjur 2 100
Lantbruksdjur – specialisering 100
Lantbruksmaskiner
Lantbruksmaskiner 1 100
Lantbruksmaskiner 2 100
Lastmaskiner och truckar inom naturbruk
Lastmaskiner och truckar 100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Matematik
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Matlagningskunskap
Matlagning 1 100
Mobila arbetsmaskiner
Grävmaskiner 200
Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Motor- och röjmotorsåg 2 100
Natur- och landskapsvård
Natur- och landskapsvård 100
Naturbrukets byggnader
Byggnadsunderhåll 100
Naturguidning
Guidning i naturbruksmiljöer 100
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Odling i växthus
Odling i växthus 1 100
Odling i växthus 2 100
Odling i växthus – specialisering 100
Pedagogik
Aktivitetsledarskap 100
Kommunikation 100
Programmering
Programmering 1 100
Ridning och körning
Körning 1 100
Körning 2 100
Ridning 1 100
Ridning 2 100
Ridning och körning 200
Serviceteknik – naturbruk
Serviceteknik – naturbruk 1 100
Serviceteknik – naturbruk 2 100
Serviceteknik – naturbruk – specialisering 100
Skog, mark och vatten
Fiske och vattenvård 1 100
Fiske och vattenvård 2 200
Jakt och viltvård 1 100
Jakt och viltvård 2 200
Jakt och viltvård – specialisering 100
Mångbruk av skog 100
Skogsmaskiner
Avverkningsmaskiner 100
Skogsmaskiner – specialisering 200
Småskalig skogsteknik 100
Terrängtransporter 100
Virkestransport med skotare 100
Skogsproduktion
Skogsskötsel 1 100
Skogsskötsel 2 100
Skogsskötsel – specialisering 100
Virkeslära 100
Virkesmätning 100
Skötsel av utemiljöer
Beskärning och trädvård 100
Skötsel av utemiljöer 100
Skötsel av utemiljöer – specialisering 100
Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Travkunskap
Trav 1 100
Trav 2 100
Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning 1 100
Trädgårdsanläggning 2 100
Trädgårdsanläggning – specialisering 100
Trädgårdsmaskiner
Trädgårdsmaskiner 100
Trädgårdsodling
Trädgårdsodling 100
Trädgårdsodling – grönsaker, frukt och bär 100
Trädgårdsodling – plantskoleväxter 100
Trädgårdsodling – specialisering 100
Växtkunskap
Växtkunskap 1 100
Växtkunskap 2 100
Växtodling
Odling av djurfoder 100
Växtodling 1 100
Växtodling 2 100
Växtodling – specialisering 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Naturbruksprogrammet