NA Naturvetenskapsprogrammet

Två inriktningar

Naturvetenskap

Du lär dig om biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Du lär dig om naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia
Historia 1b 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Matematik 3c 100
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100
Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 450p
Biologi
Biologi 1 100
Fysik
Fysik 1a 150
Kemi
Kemi 1 100
Moderna språk 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300 - 400p
Naturvetenskap
Biologi
Biologi 2 100
Fysik
Fysik 2 100
Kemi
Kemi 2 100
Matematik
Matematik 4 100
Naturvetenskap och samhälle
Ett naturvetenskapligt ämne 100
Geografi
Geografi 1 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 200 - 300p
Biologi
Biologi 2 100
Bioteknik 100
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Datorteknik 1a 100
Engelska
Engelska 7 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Filosofi
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Fysik
Fysik 2 100
Fysik 3 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Geografi
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Geografiska informationssystem 100
Historia
Historia 2a 100
Historia 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Kemi
Kemi 2 100
Konst och kultur
Kultur- och idéhistoria 100
Konstruktion
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Matematik
Matematik 4 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Naturvetenskaplig specialisering
Naturvetenskaplig specialisering 100
Programmering
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Samhällskunskap
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Svenska
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Teknik
Teknik 1 150
Teknik 2 100
Teknik – specialisering 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Träningslära
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

Programfördjupningar ger möjlighet till bredd och specialisering. Hör med skolan vilka kurser de erbjuder.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Naturvetenskapsprogrammet