MX Marinteknikutbildningen

Två inriktningar

El och elektronik

Du lär dig installera, underhålla och reparera el- och elektronikanläggningar i marin miljö. Du lär dig också om styr- och övervakningssystem för motorer och säkerhetsutrustning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel marin systemtekniker.

Service och reparation

Du lär dig hur fritidsbåtar och deras system är konstruerade och hur man reparerar system och annan utrustning. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel båtbyggare och marintekniker.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 500p
Båtkunskap
Skärgårdsnavigation 100
Fritidsbåtteknik
Båthantering och underhåll 100
Marin el och elektronik
Båtel 1 100
Marinelektronik 1 100
Marinmotorteknik
Marinmotor – introduktion 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300p
El och elektronik
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Marin el och elektronik
Båtel 2 100
Motorelektronik 1 100
Service och reparation
Fritidsbåtteknik
Konstruktion och reparation 1 200
Marinmotorteknik
Intervallservice 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 800p
Båtkunskap
Kustnavigation och säkerhet 100
Däckstjänst
Fartygsbefäl 100
Radiokommunikation till sjöss 50
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Fritidsbåtteknik
Båtsystem 200
Konstruktion och reparation 2 200
Plast- och lamineringsteknik 100
Fysik
Fysik 1b1 100
Fysik 1b2 50
Hantverk
Finsnickeri 1 200
Hantverk – introduktion 200
Marin el och elektronik
Marinelektronik 2 100
Marinelektronik 3 100
Motorelektronik 1 100
Motorelektronik 2 100
Marinmotorteknik
Diagnos och reparation 100
Nyinstallation 100
Maskintjänst
Maskinbefäl 100
Matematik
Matematik 2a 100
Sammanfogningsteknik
Svets grund 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till yrket.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.