IN Industritekniska programmet

Fyra inriktningar

Driftsäkerhet och underhåll

Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationsmekaniker, servicemekaniker eller underhållsmekaniker.

Processteknik

Du lär dig kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglerteknik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri eller processoperatör.

Produkt och maskinteknik

Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. CNC-operatör metall och trä, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, originalare, tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. svetsare.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Industritekniska processer
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300 - 400p
Driftsäkerhet och underhåll
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1 100
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Processteknik
Industritekniska processer
Industritekniska processer 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
Produkt och maskinteknik
Datorstyrd produktion
Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling
Produktutveckling 1 100
Svetsteknik
Produktutveckling
Produktutveckling 1 100
Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1 100
Svets grund 100
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag 1 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 800 - 900p
Automatiserade system
Allmän automationsteknik 100
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100
Bild
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Form 100
Biologi
Biologi 1 100
Bioteknik 100
Biologi – naturbruk
Marken och växternas biologi 100
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
Cad
Cad 1 50
Cad 2 50
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Datorteknik 1a 100
Datorteknik 1b 100
Digital kommunikationsteknik 100
Industriell informationsteknik 100
Datorstyrd produktion
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Datorstyrd produktion 2 100
Datorstyrd produktion 3 100
Datorstyrd produktion 4 100
Datorstyrd produktion 5 100
Datorstyrd produktion 6 100
Design
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1 100
Avhjälpande underhåll 2 100
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – hydraulik 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Underhåll – mekatronik 100
Underhåll – pneumatik 100
Underhåll – produktionsmekanik 100
Underhåll – pumpteknik 100
Underhåll – transmissioner och uppriktning 100
Underhåll – vibrationsteknik 100
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Låg- och högfrekvenskretsar 100
Mikrodatortillämpningar 100
Elektronikproduktion
Elektronikproduktionsteknik 100
Provning och kontrollarbete 100
Elektroteknik
Elektromekanik 100
Elkraftteknik 100
Elementmontering
Elementmontering 100
Ellära
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Praktisk ellära 100
Energiteknik
Energiteknik 1 100
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Fordonsteknik
Fordonsteknik – introduktion 200
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Fysik
Fysik 1a 150
Fysik 2 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Grafisk kommunikation
Grafisk illustration 100
Grafisk illustration i pixelgrafik 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100
Original, reproduktion och prepress 100
Grafisk produktion
Grafisk produktion 1 100
Grafisk produktion 2 100
Grafisk produktion 3 100
Grafisk produktion 4 100
Husbyggnad
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Hygienkunskap
Hygien 100
Hälsa
Ergonomi 100
Hållbart samhälle
Miljö- och energikunskap 100
Industriautomation
Industriautomation 100
Robotteknik 100
Industriteknisk fördjupning
Industriteknisk fördjupning 1 50
Industriteknisk fördjupning 2 50
Industritekniska processer
Industritekniska processer 2 100
Industritekniska processer 3 100
Industritekniska processer 4 100
Laboratorieteknik 200
Installationsteknik
Elinstallationer 200
Elmotorstyrning 100
Kemi
Kemi 1 100
Kemi 2 100
Konstruktion
Konstruktion 1 100
Konstruktion 2 100
Lackeringsteknik
Baskurs i lackering 300
Färg och dekorationslackering 100
Industriell lackering 200
Lackeringssystem 200
Lackeringsteknik för tunga fordon 200
Lackeringsteknik – applicering 100
Lackeringsteknik – introduktion 200
Produktionsflöden 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Livsmedels- och näringskunskap
Livsmedels- och näringskunskap 1 100
Livsmedels- och näringskunskap 2 100
Matematik
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Matematik 4 100
Materialkunskap
Materialkunskap 1 100
Materialkunskap 2 100
Mekatronik
Mekatronik 1 100
Mekatronik 2 100
Människan i industrin
Människan i industrin 2 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2 50
Naturkunskap 2 100
Produktionskunskap
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning
Industriell mätteknik – fördjupning 50
Industriell mätteknik – grund 50
Interna transporter 50
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
Produktionsutrustning 4 100
Verktygskunskap 100
Produktutveckling
Produktutveckling 1 100
Produktutveckling 2 100
Programmering
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Sammanfogningsteknik
Kälsvets 1 100
Kälsvets 2 100
Rörsvets 1 100
Rörsvets 2 100
Sammanfogning 100
Stumsvets 1 100
Stumsvets 2 100
Svets grund 100
Skog, mark och vatten
Mångbruk av skog 100
Skogsproduktion
Skogsskötsel 1 100
Teknik
Teknik 1 150
Teknik 2 100
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlag 1 100
Tillverkningsunderlag 2 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Trä
Bygga i trä 100
Trä 1 – stommar 100
Trä 2 – beklädnad 100
Trä 3 – montage 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Industritekniska programmet