HV Hantverksprogrammet

Fem inriktningar

Finsnickeri

Du lär dig tillverkningsmetoder och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. båtbyggare, inredningssnickare, möbelsnickare eller arbete inom trä- och byggvaruhandel.

Florist

Du lär dig om snittblommor, hur man kombinerar olika material för att skapa blomsterarbeten och om krukväxter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. florist.

Frisör

Du lär dig olika behandlingar, tekniker, och om verktyg och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. frisöraspirant.

Textil design

Du lär dig tillverkningsmetoder, konstruktion och om verktyg, maskiner och material. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. inköpsassistent, sömmerska eller arbete inom textil och konfektion.

Övriga hantverk

Du lär dig tillverkningsmetoder, tekniker och om verktyg och material i din valda profil. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. glasblåsare, hovslagare, guld- eller silversmed, keramiker, sadelmakare, sotare, hår- och makeupstylist, tapetserare eller urmakare.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Hantverk
Hantverk – introduktion 200
Hantverkskunskap
Tradition och utveckling 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 500p
Finsnickeri
Hantverk
Finsnickeri 1 200
Finsnickeri 2 200
Hantverkskunskap
Material och miljö 100
Florist
Hantverk
Florist 1 200
Florist 2 200
Hantverkskunskap
Material och miljö 100
Frisör
Hantverk
Frisör 1 200
Frisör 2 200
Hantverkskunskap
Material och miljö 100
Textil design
Hantverk
Textil design 1 200
Textil design 2 200
Hantverkskunskap
Material och miljö 100
Övriga hantverk
Hantverk
Hantverksteknik 1 200
Hantverksteknik 2 200
Hantverkskunskap
Material och miljö 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 700p
Administration
Administration 1 100
Affärskommunikation
Affärskommunikation 100
Arkitektur
Arkitektur – rum 100
Bild
Bild 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1a2 50
Bild och form 1b 100
Bild och form – specialisering 100
Form 100
Cad
Cad 1 50
Cad 2 50
Datoriserad mönsterhantering
Datoriserad mönsterhantering 1 100
Datoriserad mönsterhantering 2 100
Datorstyrd produktion
Cad/cam 100
Datorstyrd produktion 1 100
Design
Design 1 100
Design 2 100
Designmodeller 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Elektroteknik
Elektromekanik 100
Elkraftteknik 100
Formgivning
Fackteckning och design 100
Formgivning 1 100
Formgivning 2 100
Formgivning 3 100
Textil färg och form 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Marknadsföring 100
Redovisning 1 100
Redovisning 2 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Personlig försäljning 3 100
Handel
Praktisk marknadsföring 1 100
Hantverk
Finsnickeri 3 200
Finsnickeri 4 200
Finsnickeri 4 – specialisering 50
Finsnickeri 5 200
Finsnickeri 5 – specialisering 50
Finsnickeri 6a 100
Finsnickeri 6b 50
Florist 3 200
Florist 4 200
Florist 4 – specialisering 50
Florist 5 200
Florist 5 – specialisering 50
Florist 6a 100
Florist 6b 50
Frisör 3 200
Frisör 4 200
Frisör 4 – specialisering 50
Frisör 5 200
Frisör 5 – specialisering 50
Frisör 6a 100
Frisör 6b 50
Hantverksteknik 3 200
Hantverksteknik 4 200
Hantverksteknik 4 – specialisering 50
Hantverksteknik 5 200
Hantverksteknik 5 – specialisering 50
Hantverksteknik 6a 100
Hantverksteknik 6b 50
Textil design 3 200
Textil design 4 200
Textil design 4 – specialisering 50
Textil design 5 200
Textil design 5 – specialisering 50
Textil design 6a 100
Textil design 6b 50
Hantverkskunskap
Material 50
Miljö 50
Historia
Historia 1a2 50
Historia 2a 100
Historia 2b – kultur 100
Inköp och logistik
Inköp 1 100
Inköp 2 100
Kemi
Kemi 1 100
Larm och säkerhetsteknik
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Manuell mönsterkonstruktion
Mönsterkonstruktion 1 100
Mönsterkonstruktion 2 100
Massage
Massage 1 100
Massage 2 100
Matematik
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Medicin
Medicin 1 150
Medicin 2 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2 50
Naturkunskap 2 100
Programmering
Programmering 1 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2 50
Samhällskunskap 2 100
Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Utställningsdesign
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Utställningsdesign 3 100
Växtkunskap
Växtkunskap 1 100
Växtkunskap 2 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Hantverksprogrammet