HU Humanistiska programmet

Två inriktningar

Kultur

Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi. Du studerar och diskuterar olika kulturuttryck och kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Språk

Du fördjupar dina kunskaper i språk och sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Du lär dig om värdet av språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1b 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100
Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 350p
Filosofi
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Människans språk
Människans språk 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 400p
Kultur
Filosofi
Filosofi 2 50
Konst och kultur
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Svenska
Litteratur 100
Språk
Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur 1 100
Språk 300

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 300p
Arkitektur
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Bild
Bild 100
Bild och form 1a1 50
Bild och form 1b 100
Bildteori
Bildteori 100
Engelska
Engelska 7 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1 100
Estetisk kommunikation 2 100
Estetisk kommunikation 3 100
Filosofi
Filosofi 2 50
Geografi
Geografi 1 100
Historia
Historia 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Juridik
Rätten och samhället 100
Klassisk grekiska – språk och kultur
Klassisk grekiska – språk och kultur 1 100
Klassisk grekiska – språk och kultur 2 100
Konst och kultur
Film- och tv-kunskap 100
Konstarterna och samhället 50
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Latin – språk och kultur
Latin – språk och kultur 1 100
Latin – språk och kultur 2 100
Latin – språk och kultur 3 100
Matematik
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och information 1 100
Textkommunikation 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Modersmål
Modersmål 1 100
Modersmål 2 100
Modersmål – aktiv tvåspråkighet 100
Människans språk
Människans språk 2 100
Naturkunskap
Naturkunskap 2 100
Pedagogik
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik 100
Programmering
Programmering 1 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Samhällskunskap
Internationella relationer 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Ungdomskulturer 100
Språk specialisering
Språk specialisering – retorik 1a 50
Språk specialisering – retorik 1b 100
Språk specialisering – skrivande 100
Svenska
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Svenskt teckenspråk för hörande
Teater
Dramatik och dramaturgi 100
Teaterteori 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation 100

Programfördjupningar ger möjlighet till bredd och specialisering. Hör med skolan vilka kurser de erbjuder.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Humanistiska programmet