HT Hotell- och turismprogrammet

Två inriktningar

Hotell och konferens

Du lär dig om ett hotells olika avdelningar och verksamheten på konferenser. Du tränar service, bemötande och hur man organiserar, planerar och genomför möten och evenemang. Inriktningen ger möjlighet till jobb t.ex. i reception, inom bokning, konferens eller våningsservice.

Turism och resor

Du lär dig om turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser, resmål och resvägar samt får träna dig i service, bemötande. Inriktningen ger möjlighet till jobb inom t.ex. aktiviteter och upplevelser, turistinformation, guidning eller bokning och försäljning.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 700p
Aktiviteter och värdskap
Besöksnäringen 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Konferens och evenemang
Konferens och evenemang 100
Reception
Logi 100
Reseproduktion och marknadsföring
Resmål och resvägar 100
Service och bemötande
Service och bemötande 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 400p
Hotell och konferens
Konferens och evenemang
Konferens 1 100
Reception
Reception 1 100
Serveringskunskap
Frukost och bufféservering 100
Våningsservice
Våningsservice 1 100
Turism och resor
Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och upplevelser 100
Reseproduktion och marknadsföring
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 500p
Administration
Administration 1 100
Personaladministration 100
Affärskommunikation
Affärskommunikation 100
Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och upplevelser 100
Guide och reseledare 100
Turistbyråservice 100
Värdskap på resmålet 100
Dryckeskunskap
Drycker och ansvarsfull alkoholservering 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Telefon- och internetservice 100
Konferens och evenemang
Evenemang 100
Konferens 1 100
Konferens 2 100
Konferens 3 100
Rums- och konferensbokning 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Naturguidning
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Programmering
Programmering 1 100
Reception
Reception 1 100
Reception 2 100
Reception 3 100
Reseproduktion och marknadsföring
Hållbar turism 100
Marknadsföring och försäljning 100
Reseproduktion och försäljning 100
Serveringskunskap
Arrangemang 100
Frukost och bufféservering 100
Servering 1 100
Svenska
Retorik 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Våningsservice
Våningsservice 1 100
Våningsservice 2 100
Våningsservice 3 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Hotell- och turismprogrammet