HA Handels- och administrationsprogrammet

Två inriktningar

Administrativ service

Du lär dig om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig också om entreprenörskap och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. ekonomiassistent, IT-administratör, marknadsassistent, personalassistent, redovisningsassistent eller arbete inom kundservice och reception.

Handel och service

Du lär dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Försäljning och kundservice
Servicekunskap 100
Handel
Branschkunskap inom handel och administration 100
Information och kommunikation
Information och kommunikation 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 500p
Administrativ service
Administration
Administration 1 100
Affärskommunikation
Affärskommunikation 100
Information och kommunikation
Information och kommunikation 2 100
Intern och extern kommunikation 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Handel och service
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Handel
Affärsutveckling och ledarskap 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Inköp och logistik
Inköp 1 100
Näthandel
Näthandel 1 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 700p
Administration
Administration 1 100
Administration 2 100
Administration – specialisering 100
Personaladministration 100
Receptions- och konferensservice 100
Affärskommunikation
Affärskommunikation 100
Aktiviteter och värdskap
Besöksnäringen 100
Dator- och kommunikationsteknik
Datorteknik 1b 100
Engelska
Engelska 6 100
Eventteknik
Eventteknik 100
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Marknadsföring 100
Redovisning 1 100
Redovisning 2 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Personlig försäljning 3 100
Telefon- och internetservice 100
Godshantering
Hantering av varor och gods 200
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1 100
Handel
Handel – specialisering 100
Praktisk marknadsföring 1 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Praktisk marknadsföring 3 100
Hygienkunskap
Hygien 100
Information och kommunikation
Information och kommunikation 2 100
Programhantering 100
Inköp och logistik
Inköp 2 100
Logistik 1 100
Logistik 2 100
Transport och spedition 100
Konferens och evenemang
Evenemang 100
Lager och terminal
Plocklagerhantering 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Mat och butik
Mat och butik 1 100
Mat och butik 2 100
Mat och butik – specialisering 100
Matematik
Matematik 2a 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Näthandel
Näthandel 1 100
Näthandel 2 100
Programmering
Programmering 1 100
Svenska
Retorik 100
Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Utställningsdesign
Utställningsdesign 1 100
Utställningsdesign 2 100
Utställningsdesign 3 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Handels- och administrationsprogrammet