FX Flygteknikutbildningen

Två inriktningar

Flygplan

Du lär dig om service, underhåll och reparation av flygplan. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel flygmekaniker.

Helikopter

Du lär dig om service, underhåll och reparation av helikoptrar. Inriktningen kan leda till arbete som till exempel helikoptermekaniker.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 900p
Ellära och digitalteknik – flyg
Digitalteknik och flyginstrument 100
Ellära – flyg 100
Engelska
Engelska 6 100
Fysik
Fysik 1b1 100
Underhållsteknik – flyg
Flygunderhåll 200
Materiallära – flyg 100
Yrkesteknik – flyg
Aerodynamik 100
Flyglagstiftning 50
Mänskliga faktorer 50

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 200p
Flygplan
Flygplansteknik
Flygplansteknik 200
Helikopter
Helikopterteknik
Helikopterteknik 200

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 500p
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Flygplansteknik
Flygplansteknik 200
Fysik
Fysik 1b2 50
Fysik 2 100
Gasturbinmotorer – flyg
Gasturbinmotorer 200
Helikopterteknik
Helikopterteknik 200
Kolvmotorer – flyg
Kolvmotorer 200
Matematik
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2 50

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till yrket.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.