FT Fordons- och transportprogrammet

Fem inriktningar

Godshantering

Du lär dig om godshantering och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lager- och terminalarbetare.

Karosseri och lackering

Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bilskadereparatör eller billackerare.

Lastbil och mobila maskiner

Du lär dig om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Personbil

Du lär dig om diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personbilsmekaniker.

Transport

Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. bussförare eller lastbilsförare.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Fordons- och transportbranschen
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200
Fordonsteknik
Fordonsteknik – introduktion 200

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 400 - 500p
Godshantering
Godshantering
Maskinell godshantering 200
Lager och terminal
Lageradministration och terminallogistik 200
Karosseri och lackering
Karosseriteknik
Riktningsteknik – introduktion 200
Lackeringsteknik
Lackeringsteknik – introduktion 200
Lastbil och mobila maskiner
Maskin- och lastbilsteknik
Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200
Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300
Personbil
Personbilsteknik
Personbilsteknik – introduktion 200
Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300
Transport
Transportteknik
Yrkestrafik 1a 200
Yrkestrafik 1b 300

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 700 - 800p
ATV- och MC-teknik
Reparation av motorcyklar och ATV 200
Aktiviteter och värdskap
Guide och reseledare 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Flygplatsteknik
Flygplatsen 200
Fälthållning 200
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 100
Godshantering
Hantering av varor och gods 200
Lastbärare 200
Maskinell godshantering 200
Tunga arbetsmaskiner 200
Godstransporter
Godstrafik 200
Godstransporter – specialisering 100
Lastbilsmonterad kran 100
Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustning 200
Hjulutrustning – specialisering 100
Inköp och logistik
Inköp 1 100
Logistik 1 100
Karosseriteknik
Karosserikonstruktioner och inredning 200
Riktbänkssystem 200
Riktningsteknik – introduktion 200
Skadebesiktning och produktionsflöde 100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300
Småreparationer – karosseri 100
Lackeringsteknik
Baskurs i lackering 300
Färg och dekorationslackering 100
Industriell lackering 200
Lackeringssystem 200
Lackeringsteknik för tunga fordon 200
Lackeringsteknik – applicering 100
Lackeringsteknik – introduktion 200
Produktionsflöden 100
Småreparationer – lackering 100
Lager och terminal
Lageradministration och terminallogistik 200
Lagerprocesser 200
Plocklagerhantering 100
Marinmotorteknik
Diagnos och reparation 100
Intervallservice 100
Maskin- och lastbilsteknik
Anpassning och montering av utrustning 200
Arbete från servicebil 100
Komfortsystem 100
Lastbilar och utrustning 300
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 100
Maskin- och lastbilsteknik – introduktion 200
Mobil hydraulik 1 100
Mobil hydraulik 2 100
Mobila maskiner och utrustning 300
Styr- och övervakningssystem 100
Matematik
Matematik 2a 100
Personbilsteknik
Bromsar, kaross och chassi 200
Komfort- och säkerhetssystem 1a 200
Komfort- och säkerhetssystem 1b 200
Motor och kraftöverföring 300
Personbilsteknik – introduktion 200
Persontransporter
Persontrafik 1a 200
Persontrafik 1b 200
Persontransporter – specialisering 100
Taxitrafik 100
Programmering
Programmering 1 100
Reseproduktion och marknadsföring
Resmål och resvägar 100
Service och bemötande
Service och bemötande 1 100
Snöfordonsteknik
Reparation av snöskoter 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Transportteknik
Fordonskombinationer – godstransporter 200
Fordonskombinationer – persontransporter 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Fordons- och transportprogrammet