ES Estetiska programmet

Fem inriktningar

Bild och formgivning

Du lär dig om tekniker för att framställa bilder. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig och kommunicera visuellt samt att uppleva, tolka och reflektera ur olika perspektiv.

Dans

Du lär dig om scenkonstnärlig dans. Du utvecklar din förmåga att gestalta och kommunicera med dans. Du lär dig sambandet mellan dansteknik, skapande, scenisk verksamhet och hur man upplever dans ur olika perspektiv.

Estetik och media

Du lär dig om digitala medier. Du utvecklar din förmåga att kommunicera med digitala verktyg där ljud, bilder och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Musik

Du lär dig om musik från olika tider och kulturer. Du utvecklar ditt musikutövande, konstnärliga skapande och din förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv.

Teater

Du lär dig om teater. Du utvecklar din förmåga att sceniskt gestalta, kommunicera, uppleva och tolka både andra elever gestaltningar och professionella teaterföreställningar ur olika perspektiv.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1b 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100
Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 150p
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1 100
Konst och kultur
Konstarterna och samhället 50

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 400p
Bild och formgivning
Bild
Bild 100
Bild och form 1b 100
Form 100
Bildteori
Bildteori 100
Dans
Dansgestaltning
Dansgestaltning 1 100
Dansteknik
Dansteknik 1 100
Dansteknik 2 100
Dansteori
Dansteori 100
Estetik och media
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 100
Medieproduktion
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Musik
Instrument eller sång 100
Musik
Ensemble med körsång 200
Musikteori
Gehörs- och musiklära 1 100
Teater
Teater
Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Teaterteori 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 500p
Animation
Animation 1 100
Animation 2 100
Animation – specialisering 100
Arkitektur
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Bild
Bild 100
Bild och form 1b 100
Bild och form – specialisering 100
Form 100
Bildteori
Bildteori 100
Cirkus
Akrobatik 100
Cirkus 1 100
Cirkus 2 100
Dansgestaltning
Dansgestaltning 1 100
Dansgestaltning 2 100
Dansimprovisation 100
Dansimprovisation och komposition 100
Koreografi 100
Repertoar 100
Dansorientering
Dansorientering 100
Dansteknik
Dansteknik 1 100
Dansteknik 2 100
Dansteknik 3 100
Dansteknik 4 100
Dansträning 100
Dansteori
Dansteori 100
Design
Design 1 100
Design 2 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 100
Digitalt skapande 2 100
Engelska
Engelska 7 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 2 100
Estetisk kommunikation 3 100
Film- och tv-produktion
Film- och tv-produktion 1 100
Film- och tv-produktion 2 100
Filmproduktion 100
Manus för film och tv 100
Tv-produktion 100
Filosofi
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Formgivning
Fackteckning och design 100
Formgivning 1 100
Formgivning 2 100
Formgivning 3 100
Textil färg och form 100
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1 100
Fotografisk bild 2 100
Fotografisk bild 3 100
Fotografisk bild 4 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Grafisk kommunikation
Grafisk illustration 100
Grafisk illustration i pixelgrafik 100
Grafisk illustration i vektorgrafik 100
Grafisk kommunikation 1 100
Grafisk kommunikation 2 100
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller 100
Gränssnittsdesign
Gränssnitt 3D 100
Gränssnittsdesign 100
Historia
Historia 3 100
Hälsa
Mental träning 100
Konst och kultur
Film- och tv-kunskap 100
Kultur- och idéhistoria 100
Ljudproduktion
Film- och interaktiv ljudproduktion 100
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Radioproduktion 100
Matematik
Matematik 2b 100
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Mediekommunikation
Journalistik, reklam och information 1 100
Journalistik, reklam och information 2 100
Textkommunikation 100
Medieproduktion
Medieproduktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 2 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Musik
Bruksspel och ackompanjemang 100
Ensemble 1 100
Ensemble 2 100
Ensemble med körsång 200
Ensembleledning och dirigering 100
Instrument eller sång 1 100
Instrument eller sång 2 100
Instrument eller sång 3 100
Körsång 1 100
Körsång 2 100
Musik 100
Musikimprovisation 100
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Rytmik 100
Musikteori
Arrangering och komposition 1 100
Gehörs- och musiklära 1 100
Gehörs- och musiklära 2 100
Naturkunskap
Naturkunskap 2 100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik 100
Skapande verksamhet 100
Programmering
Programmering 1 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Svenska
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Teater
Dramatik och dramaturgi 100
Fysisk teater 100
Ljud och ljus 100
Regi 100
Röst 100
Scenisk gestaltning 1 100
Scenisk gestaltning 2 100
Scenisk gestaltning 3 100
Sceniskt karaktärsarbete 100
Sceniskt karaktärsarbete – text 100
Scenografi, mask och kostym 100
Teaterteori 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Träningslära
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Visuell kommunikation
Visuell kommunikation 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

Programfördjupningar ger möjlighet till bredd och specialisering. Hör med skolan vilka kurser de erbjuder.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Estetiska programmet