EK Ekonomiprogrammet

Två inriktningar

Ekonomi

Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag.

Juridik

Du lär dig om rättsordningens betydelse i samhället och hur den påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 1250p
Engelska
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia
Historia 1b 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100
Svenska som andraspråk 2 100
Svenska som andraspråk 3 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 350p
Företagsekonomi
Företagsekonomi 1 100
Juridik
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi
Psykologi 1 50

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300p
Ekonomi
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik
Matematik 3b 100
Juridik
Filosofi
Filosofi 1 50
Juridik
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi
Psykologi 2a 50

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 300p
Engelska
Engelska 7 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Filosofi
Filosofi 1 50
Filosofi 2 50
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Företagsekonomi – specialisering 100
Marknadsföring 100
Redovisning 2 100
Geografi
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Grafisk kommunikation
Grafisk kommunikation 1 100
Historia
Historia 2a 100
Historia 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100
Hållbart samhälle
Politik och hållbar utveckling 100
Juridik
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation 100
Matematik
Matematik 3b 100
Matematik 4 100
Mediekommunikation
Textkommunikation 100
Medier, samhälle och kommunikation
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Moderna språk
Kinesiska 1 100
Kinesiska 2 100
Kinesiska 3 100
Kinesiska 4 100
Kinesiska 5 100
Kinesiska 6 100
Kinesiska 7 100
Moderna språk 1 100
Moderna språk 2 100
Moderna språk 3 100
Moderna språk 4 100
Moderna språk 5 100
Moderna språk 6 100
Moderna språk 7 100
Naturkunskap
Naturkunskap 2 100
Programmering
Programmering 1 100
Psykologi
Psykologi 2a 50
Psykologi 2b 50
Religionskunskap
Religionskunskap 2 50
Religionskunskap – specialisering 100
Samhällskunskap
Internationell ekonomi 100
Internationella relationer 100
Samhällskunskap 3 100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Svenska
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100

Programfördjupningar ger möjlighet till bredd och specialisering. Hör med skolan vilka kurser de erbjuder.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Ekonomiprogrammet