EE El- och energiprogrammet

Fyra inriktningar

Automation

Du lär dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker inom fastighet, industri eller process.

Dator- och kommunikationsteknik

Du lär dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

Elteknik

Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal.

Energiteknik

Du lär dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Dator- och kommunikationsteknik
Datorteknik 1a 100
Elektroteknik
Elektromekanik 100
Energiteknik
Energiteknik 1 100
Mekatronik
Mekatronik 1 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 400 - 500p
Automation
Ellära
Praktisk ellära 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Installationsteknik
Kommunikationsnät 1 100
Nätverksteknik
Nätverksteknik 100
Elteknik
Elektroteknik
Elkraftteknik 100
Ellära
Praktisk ellära 100
Installationsteknik
Elinstallationer 200
Kommunikationsnät 1 100
Energiteknik
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1 100
Ellära
Praktisk ellära 100
Energiteknik
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 700 - 800p
Automatiserade system
Allmän automationsteknik 100
Avhjälpande och förebyggande underhåll 100
Cad
Cad 1 50
Cad 2 50
Dator- och kommunikationsteknik
Dator- och nätverksteknik 100
Datorsamordning och support 100
Digital kommunikationsteknik 100
Industriell informationsteknik 100
Multimediasystem 100
Driftsäkerhet och underhåll
Avhjälpande underhåll 1 100
Avhjälpande underhåll 2 100
Underhåll – driftsäkerhet 100
Underhåll – elteknik 100
Underhåll – hydraulik 100
Underhåll – hydraulik och pneumatik 100
Underhåll – lager och smörjteknik 100
Underhåll – mekatronik 100
Underhåll – pneumatik 100
Underhåll – produktionsmekanik 100
Underhåll – pumpteknik 100
Underhåll – transmissioner och uppriktning 100
Underhåll – vibrationsteknik 100
Eldistributionsteknik
Belysningsnät 100
Högspänningsnät 100
Lågspänningsnät 100
Nät- och transformatorstationer 100
Nätunderhållsarbete i stadsnät 100
Nätunderhållsarbete i vindkraftnät 100
Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4–24kV 100
Elektronik
Elektronik och mikrodatorteknik 100
Låg- och högfrekvenskretsar 100
Mikrodatortillämpningar 100
Elektronikproduktion
Elektronikproduktionsteknik 100
Provning och kontrollarbete 100
Elektroniksystem – installation och underhåll
Bild- och ljudanläggningar 100
Kontorstekniksystem 100
Trådlösa radiosystem 100
Elektroteknik
Antenn- och kabel-TV-teknik 100
Data- och medianät 100
Elkraftteknik 100
Ellära
Ellära 1 100
Ellära 2 100
Praktisk ellära 100
Elmotordrivsystem
Elmotordrivsystem 100
Elmätteknik
Elmätteknik 1 100
Elmätteknik 2 100
Energiteknik
Energiteknik 2 100
Förnybar energi 100
Vatten- och processkemi 100
Engelska
Engelska 6 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Eventteknik
Eventteknik 100
Ljudproduktionsteknik 100
Ljus- och bildproduktionsteknik 100
Fastighetsautomation
Fastighetsautomation 1 100
Fastighetsautomation 2 100
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Försäljning och kundservice
Personlig försäljning 1 100
Servicekunskap 100
Telefon- och internetservice 100
Gränssnittsdesign
Gränssnittsdesign 100
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Miljö- och energikunskap 100
Politik och hållbar utveckling 100
Industriautomation
Industriautomation 100
Robotteknik 100
Installationsteknik
Belysningsteknik 100
Elinstallationer 200
Elmotorstyrning 100
Kommunikationsnät 1 100
Kommunikationsnät 2 100
Kommunikationsnät 3 100
Järnvägsteknik
Allmän järnvägsteknik 100
Elteknik 300
Signalteknik 300
Kemi
Kemi 1 100
Konstruktion
Konstruktion 1 100
Kraft- och värmeteknik
Kraft- och värmeteknik 1 200
Kraft- och värmeteknik 2 200
Reservkraft 100
Larm och säkerhetsteknik
Brandlarmssystem 100
CCTV-system 100
Inbrottslarmssystem 100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Passersystem 100
Marina elektroniksystem
Marina elektroniksystem 100
Matematik
Matematik 2a 100
Matematik 3b 100
Matematik 3c 100
Medicinsk teknik
Elektromedicinsk teknik 100
Gas- och vätsketeknik 100
Radiologiska utrustningar 100
Mekatronik
Mekatronik 2 100
Mät-, styr- och reglerteknik
Distribuerade styrsystem 100
Mät- och reglerteknik 100
Mät- och styrteknik 100
Programmerbara styrsystem 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2 50
Nätverksteknik
Administration av nätverks- och serverutrustning 100
Nätverksadministration 100
Nätverkssäkerhet 100
Nätverksteknik 100
Nätverksteknologier 100
Processautomation
Processdatorsystem 100
Processmätteknik 1 100
Processmätteknik 2 100
Processreglering 100
Programmering
Programmering 1 100
Programmering 2 100
Sammanfogningsteknik
Svets grund 100
Support och servicearbete
Kundmottagning och reservdelshantering 100
Service och reparationsarbete 100
Support och hemservice 100
Teknik
Teknik 1 150
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Vatten- och miljöteknik
Dricksvatten 100
Rening av förorenat vatten 100
Vatten- och miljöteknik 200
Vattenreningens mikrobiologi 100
Vattenkraftteknik
Drift, underhåll, säkerhet och miljö 200
Generatorer och transformatorer 100
Hydraulik, kraftstationshydraulik och turbiner 100
Kontrollanläggningar 200
Vattenkraftstationer 100
Verktygs- och materialhantering
Verktygs- och materialhantering 100
Webbserverprogrammering
Webbserverprogrammering 1 100
Webbserverprogrammering 2 100
Webbutveckling
Webbutveckling 1 100
Webbutveckling 2 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har El- och energiprogrammet