BF Barn- och fritidsprogrammet

Tre inriktningar

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personal på badanläggningar/sporthallar, personal på idrotts- och fritidsanläggningar eller personlig tränare.

Pedagogiskt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. barnskötare eller elevassistent.

Socialt arbete

Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väktare, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 700p
Hälsa
Hälsopedagogik 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a2 50
Pedagogik
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a2 50
Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 300p
Fritid och hälsa
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap 100
Pedagogiskt arbete
Pedagogik
Barns lärande och växande 100
Pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete 200
Socialt arbete
Socialt arbete
Socialt arbete 200
Sociologi
Sociologi 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 600p
Aktiviteter och värdskap
Aktiviteter och upplevelser 100
Besöksnäringen 100
Guide och reseledare 100
Brand, bevakning och säkerhet
Akut omhändertagande 100
Bevakning och säkerhet 300
Brand och räddning 200
Vardagsolyckor 100
Dansorientering
Dansorientering 100
Digitalt skapande
Digitalt skapande 1 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1 100
Eventteknik
Eventteknik 100
Fritids- och friskvårdsverksamheter
Bad- och friskvårdsanläggningar 100
Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100
Fritidsmiljöer och arenor 100
Fritids- och idrottskunskap
Fritids- och idrottskunskap 100
Grundläggande vård och omsorg
Grundläggande vård och omsorg 100
Historia
Historia 1a2 50
Hälsa
Kost och hälsa 100
Mental träning 100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2 100
Juridik
Rätten och samhället 100
Konferens och evenemang
Konferens och evenemang 100
Larm och säkerhetsteknik
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Massage
Massage 1 100
Massage 2 100
Matematik
Matematik 2a 100
Mediekommunikation
Textkommunikation 100
Musik
Bruksspel och ackompanjemang 100
Rytmik 100
Naturguidning
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Naturkunskap
Naturkunskap 2 100
Pedagogik
Aktivitetsledarskap 100
Barns lärande och växande 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Pedagogiskt arbete
Dramapedagogik 100
Skapande verksamhet 100
Programmering
Programmering 1 100
Psykologi
Psykologi 1 50
Psykologi 2b 50
Reseproduktion och marknadsföring
Marknadsföring och försäljning 100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten 100
Sociologi 100
Ungdomskulturer 100
Specialpedagogik
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100
Svenska
Svenska 3 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 3 100
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Träningslära
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Yttre miljö
Yttre miljö – anläggningar 100
Yttre miljö – maskiner och verktyg 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Barn- och fritidsprogrammet