BA Bygg- och anläggningsprogrammet

Fem inriktningar

Anläggningsfordon

Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. anläggningsmaskinförare.

Husbyggnad

Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

Mark och anläggning

Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar m.m. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Måleri

Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsmålare.

Plåtslageri

Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Programstruktur

Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska
Engelska 5 100
Historia
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1 100
Matematik
Matematik 1a 100
Naturkunskap
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska
Svenska 1 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1 100

Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som alla gymnasieelever läser, men man läser olika mycket av dem beroende på vilket program man går. I gymnasieskolan finns nio gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Programgemensamma ämnen 400p
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.

Individuellt val 200p

Det individuella valet är 200 poäng på alla program. Som elev får du välja bland de kurser som skolan erbjuder. Du har även rätt att välja en kurs i idrott och hälsa och en estetisk kurs som individuellt val. Om du går ett yrkesprogram har du också rätt att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet som individuellt val.

Inriktningar 400 - 900p
Anläggningsfordon
Anläggningsförare
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200
Anläggningsförare – process 100
Husbyggnad
Husbyggnad
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
Husbyggnadsprocessen 200
Mark och anläggning
Anläggning
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200
Anläggningsprocessen 200
Måleri
Måleri
Måleri 1 200
Måleriprocessen 200
Plåtslageri
Plåtslageri
Plåtslageri – grunder 100
Plåtslageriprocessen 200
Ventilation – plåtslageri
Ventilationsplåtslageri 1 100

Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som du väljer inom ditt program. Hör med skolan vilka inriktningar den erbjuder.

Gymnasiearbete 100p

Gymnasiearbetet är ett arbete som du ska genomföra i slutet av utbildningen. Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde du valt. För att få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Programfördjupning 300 - 800p
Anläggning
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200
Anläggning – gröna ytor 200
Anläggning – ledningsbyggnad 200
Anläggning – stensättning 100
Anläggning – vägbyggnad 100
Anläggningsprocessen 200
Arkitektur
Arkitektur – hus 100
Arkitektur – rum 100
Beläggning
Beläggning 200
Beläggningsarbeten 100
Beläggningsmaskiner 100
Berghantering
Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200
Betong
Betong 1 – lågform och platta på mark 100
Betong 2 – väggar och pelare 100
Betong 3 – bärlag 100
Betong 4 – golv 100
Cad
Cad 1 50
Cad 2 50
Design
Design 1 100
Elementmontering
Elementmontering 100
Entreprenörskap
Entreprenörskap 100
Fysik
Fysik 1a 150
Företagsekonomi
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 1 100
Golvläggning
Golvläggning 1 100
Golvläggning 2 – våtrum 100
Golvläggning 3 – trä och laminat 200
Husbyggnad
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad – specialyrken
Specialyrken 1 100
Specialyrken 2 200
Specialyrken 3 200
Hållbart samhälle
Hållbart samhällsbyggande 100
Järnvägsbyggnad
Järnvägsbyggnad 1 100
Järnvägsbyggnad 2 200
Järnvägsbyggnad 3 200
Lackeringsteknik
Färg och dekorationslackering 100
Industriell lackering 200
Lackeringsteknik – applicering 100
Matematik
Matematik 2a 100
Mobila arbetsmaskiner
Grävmaskiner 200
Hjullastare 200
Motor- och röjmotorsåg
Motor- och röjmotorsåg 1 100
Mur- och putsverk
Mur- och putsverk 1 – grundmurar 100
Mur- och putsverk 2 – murverk 100
Mur- och putsverk 3 – puts 100
Måleri
Måleri 1 200
Måleri 2 200
Måleri 3 200
Måleri 4 200
Måleri 5 200
Måleri – dekorationstekniker 100
Måleri – äldre måleritekniker 100
Måleriprocessen 200
Plåtslageri
Plåtslageri – grunder 100
Plåtslageriprocessen 200
Plåtslageriteknik
Byggnadsplåtslageri 1 200
Byggnadsplåtslageri 2 200
Byggnadsplåtslageri 3 200
Byggnadsplåtslageri 4 200
Kulturplåtslageri 100
Lättbyggnadsteknik 200
Plåtslageri – svetstekniker 100
Programmering
Programmering 1 100
Svenska
Svenska 2 100
eller
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100
Teknik
Teknik 1 150
Tillämpad programmering
Tillämpad programmering 100
Trä
Bygga i trä 100
Timring 100
Trä 1 – stommar 100
Trä 2 – beklädnad 100
Trä 3 – montage 100
Tätskikt våtrum
Tätskikt våtrum 100
Ventilation – installation
Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100
Ventilation – plåtslageri
Ventilationsplåtslageri 1 100
Ventilationsplåtslageri 2 200
Ventilationsteknik
Luftbehandling 100
Ventilationsteknik – injustering 100

Programfördjupningen är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.

Tänk på...

...att alla skolor inte utbildar för alla yrken, även om de har det program du är intresserad av. Kontakta skolan direkt för att få information om vilka inriktningar, kurser och yrken de utbildar för.

Se vilka skolor som har Bygg- och anläggningsprogrammet