VI Gymnasieingenjör - vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Du är behörig att söka det fjärde året om du har en gymnasieexamen från teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Utbildningen blandar undervisning i skolan med arbetsplatsförlagt lärande och ger goda möjligheter till jobb direkt efter utbildningen.

En ingenjör är utbildad för att lösa problem. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt men några av de jobb som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

Se programmets profiler och kurser

Det här lär du dig på programmet

Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete. Under det fjärde året får eleverna arbeta på ett sätt som förbereder dem för rollen som ingenjör. Utbildningen bygger på en modell där eleverna får tänka ut lösningar på faktiska problem, skapa lösningen, genomföra den och sedan förvalta lösningen.

Vill du läsa en teknisk högskoleutbildning efter gymnasieskolan har du nytta av att gå det fjärde året och utbilda dig till gymnasieingenjör. Utbildningen ger praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högre utbildning.

Så här är programmet upplagt

Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och näringslivet. Studier i skolan varvas med lärande på en arbetsplats. Under minst 10 veckor är du på ett företag på arbetsplatsförlagt lärande (apl) under det fjärde året. Varje skola som har utbildningen har ett lokalt programråd, där det finns representanter från skolan och från det lokala näringslivet. Syftet är att se till att utbildningen leder till kunskaper som arbetsmarknaden vill ha.

Behörighet

Du är behörig att söka det fjärde året om du har läst teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Från och med höstterminen 2018 är det också ett krav att eleven har läst vissa teknik- eller IT-kurser på teknikprogrammet för att vara behörig till de olika profilerna. Vilka kurser det är skiljer sig mellan profilerna. Fråga studie- och yrkesvägledaren på skolan vilka förkunskapskraven är för respektive profil.

Vill du göra en paus i dina studier innan du börjar det fjärde året kan du göra det. Du måste börja på utbildningen senast det kalenderår då du fyller 22 år.

Ansökan till programmet

Om du vill söka till det fjärde året ska du göra det i den kommunen du bor i. Det gäller även om skolan ligger i en annan kommun. Prata med en studie- och yrkesvägledare.