VI Teknikprogrammets fjärde år

Genom att läsa ett fjärde år på teknikprogrammet, kan du bli gymnasieingenjör. Utbildning ger stora möjligheter att få ett jobb direkt, men ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Arbete i skolan varvas med utbildning på en arbetsplats, arbetsplatsförlagt lärande (apl), minst 10 veckor ingår i gymnasieingenjörsutbildningen. Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan olika branscher, men projektledare, produktionstekniker, mjukvarudesigner eller arbetsledare är några exempel.

Utbildningen finns på visar orter i Sverige och har fyra profiler:

  • Design och produktutveckling
  • Produktionsteknik
  • Informationsteknik
  • Samhällsbyggande

Läs mer på www.skolverket.se/gy-ing