MX Marinteknikutbildningen

Marinteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som till exempel båtbyggare, marintekniker och marin systemtekniker. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bl.a. lära dig hur olika fartyg som används som fritidsbåtar fungerar, hur motorer, system och utrustning är konstruerade och hur man reparerar fritidsbåtarna och utrustningen.

Du får också lära dig att välja rätt metod och teknik för att serva fritidsbåtar.

Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera och att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Om du är intresserad av att gå marinteknikutbildningen, ta kontakt med den skola du vill gå på. Du ansöker direkt till skolan.

Se programmets inriktningar och kurser

Skolor som har detta program

Marina läroverket i Danderyd

Vadsbogymnasiet