FX Flygteknikutbildningen

Flygteknikutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som mekaniker för flygplan eller helikoptrar. Att den är riksrekryterande betyder att elever från hela landet kan söka utbildningen på samma villkor.

Du får bl.a. lära dig hur flygplan och helikoptrar fungerar, hur de är konstruerade och hur man felsöker och reparerar dem. Du får också lära dig hur flyget påverkar miljön och hur man arbetar med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och ekonomi. Du får också utbildning i datorer och datasystem och kunskaper om nationella och internationella överenskommelser, lagar och andra bestämmelser.

Programmet lägger också vikt vid att kunna kommunicera, att arbeta både självständigt och i grupp.

Minst 15 veckor av utbildningen är du på en eller flera arbetsplatser. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Apl ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På programmet läser du även gymnasiegemensamma ämnen. Dessa är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Efter utbildningen kan du studera vidare på yrkeshögskolan.

Om du är intresserad av att gå flygteknikutbildningen, ta kontakt med den skola du vill gå på. Du ansöker direkt till skolan.

Se programmets inriktningar och kurser

Skolor som har detta program

Flygteknikcenter, Ljungbyhed

Gymnasieskolan Knut Hahn 4

Anders Ljungstedts gymnasium

Nyköpings gymnasium S

Edströmska Gymnasiet

Arlandagymnasiet 3

Nordiskt FlygTeknikCentrum

Exempel på yrken:

Flygmekaniker (gasturbin), Flygmekaniker (kolvmotor), Helikoptermekaniker (gasturbin), Helikoptermekaniker (kolvmotor)