#gymnasiemytologin

Det finns två sätt att gå ett yrkesprogram

Du kan gå alla yrkesprogram som gymnasial lärling. En lärlingsutbildning kan starta både första, andra eller tredje läsåret. Skillnaden är att du går minst halva din utbildning på en arbetsplats. Resten av tiden är du i skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena och vissa delar av de yrkesämnen som du behöver i ditt yrke.

Du får samma kunskaper som andra elever på yrkesprogram och samma examen, men lär dig på ett annat sätt och i en annan miljö.

Som lärling är du en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Din yrkeslärare har nära kontakt med din handledare på arbetsplatsen och tillsammans utformar ni din utbildning på bästa sätt.

Studieformen är krävande, men efter din studietid kan du dra fördel av att ha både en yrkesexamen från gymnasieskolan och färska kontakter på arbetsmarknaden.

Under din tid som gymnasial lärling får du ett extra studiebidrag på 1 000 kr i månaden. Sedan januari 2014 kan du också ansöka hos CSN om lärlingsersättning – ett bidrag för måltider och resor.

Precis som på alla yrkesprogram kan du läsa kurser som gör att du samtidigt får grundläggande behörighet till högskolan.

Fler och fler går som lärling

Just nu går nästan 10 700 elever(enligt statistik från Skolverket, 2017). sitt yrkesprogram som gymnasial lärling – fler än någonsin tidigare. Hittills har 86 % fått jobb direkt efter sin lärlingsutbildning och knappt nio av tio arbetsgivare som har tagit emot elever från gymnasieskolans lärlingsutbildningar vill gärna ta emot lärlingar igen.

Se filmen om lärlingsutbildningarna

Fråga SYV om lärlingsutbildning!

Det skiljer sig mellan kommunerna hur många lärlingsplatser som finns inom olika program. Du måste själv ta reda på vilka möjligheter du har där du bor. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare!