Vad krävs för att komma in på gymnasieskolan?

Tjejer på yrkesprogram

För att komma in på ett nationellt program måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik.

För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen.

Om du väljer att studera på ett högskoleförberedande program, krävs godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv. Vilka de nio ämnena är beror på vilket program du vill gå. För ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap. För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet måste du ha godkänt i biologi, fysik och kemi. För estetiska programmet kan det vara vilka som helst av de övriga ämnena.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Kolla för säkerhets skull direkt med den skola du är intresserad av.