Om program och utbildningar

Elev i gymnasieskolan

Det finns 18 nationella program: 12 yrkesprogram och sex högskoleförberedande program. Alla program är treåriga. Från alla nationella program i gymnasieskolan kan man få grundläggande behörighet till högkolor och universitet.

Utöver de 18 nationella programmen finns det bland annat idrottsutbildningar, spetsutbildningar och så kallade särskilda varianter.

Dessutom finns fem introduktionsprogram för dig som inte är behörig till ett nationellt program. För att vara behörig att söka till ett nationellt program måste du ha godkänt i vissa ämnen från grundskolan.

Riksrekryterande utbildningar

Riksrekryterande utbildningar är utbildningar som elever från hela landet kan söka till på samma villkor. Man söker via sin hemkommun. Exempel på riksrekryterande utbildningar är flygteknikutbildningen, marinteknikutbildningen, samiska näringar, sjöfartsutbildningen, tågteknikutbildningen och yrkesdansarutbildningen.

Idrott

På riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) kan man kombinera sin gymnasieutbildning med idrott på hög nivå.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem på samma villkor. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala.

På både RIG och NIU läser du på ett vanligt nationellt program och kombinerar dina studier med idrott.

Till RIG söker man via respektive specialidrottsförbund.

Ansökan till NIU gör man direkt till skolan.

Yrkesdansarutbildningen

Yrkesdansarutbildningen är en yrkesutbildning i klassisk balett och modern nutida dans.

Yrkesdansarutbildningen har inga inriktningar, men utbildningen ger möjlighet att specialisera sig i klassisk balett eller modern nutida dans. Målet för utbildningen är att eleverna ska kunna anställas som dansare på nationella och internationella dans- och balettscener. Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm ger utbildningen.

För ytterligare information, kontakta skolan direkt www.kungligasvenskabalettskolan.se.

Särskilda varianter

En särskild variant är en utbildning som avviker från de nationella programmen.

Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och antagningsprov.

Spetsutbildning

Det finns möjlighet att gå en så kallad spetsutbildning på gymnasieskolan. Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska programmet.

Under utbildningen kommer du att ha kontakt med universitet och högskolor och kunna läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem.

För ytterligare information, kontakta skolor som bedriver spetsutbildningar direkt. www.spetsutbildningar.se