Behörighet till högskolan

Kille på yrkesprogram

Från ett yrkesprogram

På alla yrkesprogram kan du välja att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. behörighet till olika universitets- och högskoleutbildningar. Ibland ingår kurserna i utbildningen och ibland kan du behöva göra ett aktivt val. Du kan även läsa vissa kurser som ger särskild behörighet. Det beror på vad skolan erbjuder som programfördjupning.

Från ett högskoleförberedande program

En examen från ett högskoleförberedande program ger alltid grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. behörighet till olika universitets- och högskoleutbildningar. Flera högskoleutbildningar kräver dock särskild behörighet. Du måste därför ta reda på vilken behörighet du behöver för att komma in på den högskoleutbildning du vill. Prata med studie- och yrkesvägledaren på den gymnasieskola som du vill gå på för att få veta om skolan erbjuder dessa kurser, obligatoriskt i det programmet eller som tillval. Det kan till exempel vara kurser i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Yrkeshögskolan

Du kan också fortsätta att utbilda dig på yrkeshögskolan inom ditt yrkesområde.

För alla utbildningar gäller att du måste  ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Läs mer på Yrkeshögskolans webbplats www.yrkeshogskolan.se

Kommunal vuxenutbildning

Du har rätt att gå på kommunal vuxenutbildning om du har en yrkesexamen från gymnasieskolan, men inte har uppnått grundläggande behörighet.

Rättigheten gäller att läsa upp till grundläggande behörighet. En förutsättning är att du är behörig till komvux på gymnasial nivå.